Escenario

Escenario:

podemos definir un escenario como unha descrición das circunstancias, condicións ou acontecementos que puidesen representar a situación do entorno nun momento futuro do tempo.

Polo tanto, un escenario non é unha previsión do futuro senón unha análise cualitativa de como pode ser dito futuro. En definitiva, trátase de crear unha ou varias historias coherentes e plausibles acerca do entorno futuro e da súa posible evolución.