Gobernanza

Gobernanza:

Este neoloxismo fai referencia a unha nova maneira –xa sexa real ou no sentido de desexable para o futuro– de exercer o goberno pondo menos énfase na idea de xerarquía e autoridade exclusiva do estado e máis na implicación da sociedade civil e o mercado.