Privatización

Privatización:

Transferencia de activos de propiedade pública ó sector privado que supón unha redución da intervención directa do estado na economía. O término tamén inclúe a subcontratación a empresas da provisión efectiva de servizos de titularidade pública.