sociedade civil

sociedade civil:

Entorno que configuran todas aquelas agrupacións de individuos e asociacións que ten intereses comúns e participan na colectividade pero que non forman parte da administración nin das institucións públicas.