iRead

Este vídeo forma parte dunha campaña publicitaria para o fomento da lectura: iRead, ou o que é o mesmo,euLeo.