Integración rexional

Integración rexional:

proceso de creación de áreas de libre comercio e incluso bloques con ambicións máis políticas que integran nunha organización internacional a estados dunha mesma rexión continental. Destaca a Unión Europea que serviu, a miúdo, de modelo para outras iniciativas.

Gobernanza

Gobernanza:

Este neoloxismo fai referencia a unha nova maneira –xa sexa real ou no sentido de desexable para o futuro– de exercer o goberno pondo menos énfase na idea de xerarquía e autoridade exclusiva do estado e máis na implicación da sociedade civil e o mercado.