As palabras clave para atopar mOendo.net

Un total de 2.327 visitantes chegaron a mOendo.net a través dos buscadores. O máis utilizado deles foi Google, empregando 951 palabras ou conxunto de palabras para chegar ate aquí.

Top 20 das palabras máis empregadas:

Palabra ou expresión

Número Visitas Páxinas por Visita Tempo de estadía
% Novas Visitas
1. 271 3.05 00:04:27 30.26%
2. 252 3.03 00:05:25 35.71%
3. 131 2.34 00:03:28 30.53%
4. 79 2.04 00:01:56 0.00%
5. 72 1.46 00:01:06 87.50%
6. 44 2.34 00:01:44 4.55%
7. 30 2.57 00:04:17 0.00%
8. 28 2.43 00:06:49 3.57%
9. 25 1.28 00:01:52 4.00%
10. 24 1.25 00:00:29 4.17%
11. 21 4.67 00:08:07 42.86%
12. 20 2.35 00:04:15 40.00%
13. 18 4.50 00:12:11 0.00%
14. 15 1.07 00:01:39 6.67%
15. 15 2.13 00:02:14 40.00%
16. 14 1.14 00:00:28 85.71%
17. 14 2.14 00:08:41 14.29%
18. 13 2.38 00:06:49 46.15%
19. 12 2.42 00:12:47 0.00%
20. 12 2.67 00:03:04 83.33%

Principais fontes de entrada a mOendo.net

Top 20 dos sitios de referencia:

Fontes de referencia Número Visitas
Páxinas Vistas
Tempo estadía
% Novas Visitas
1. 2,051 2.36 00:03:27 48.81%
2. 1,070 1.94 00:02:34 42.24%
3. 1,002 1.47 00:01:33 61.58%
4. 794 1.17 00:00:34 94.46%
5. 679 2.19 00:03:44 21.94%
6. 557 2.46 00:03:48 27.65%
7. 433 2.02 00:03:57 53.81%
8. 383 1.97 00:03:36 31.85%
9. 286 1.85 00:02:33 72.03%
10. 281 2.02 00:03:20 54.45%
11. 236 2.65 00:07:55 4.66%
12. 223 1.83 00:01:52 58.74%
13. 221 1.74 00:02:58 40.72%
14. 217 1.74 00:01:55 67.28%
15. 165 2.22 00:04:31 50.30%
16. 137 1.61 00:02:11 32.12%
17. 127 2.11 00:04:52 14.17%
18. 115 1.40 00:01:07 78.26%
19. 112 1.31 00:01:00 88.39%
20. 102 1.68 00:01:32 70.59%