As palabras clave para atopar mOendo.net

Un total de 2.327 visitantes chegaron a mOendo.net a través dos buscadores. O máis utilizado deles foi Google, empregando 951 palabras ou conxunto de palabras para chegar ate aquí.

Top 20 das palabras máis empregadas:

Palabra ou expresión

Número Visitas Páxinas por Visita Tempo de estadía
% Novas Visitas
1. 271 3.05 00:04:27 30.26%
2. 252 3.03 00:05:25 35.71%
3. 131 2.34 00:03:28 30.53%
4. 79 2.04 00:01:56 0.00%
5. 72 1.46 00:01:06 87.50%
6. 44 2.34 00:01:44 4.55%
7. 30 2.57 00:04:17 0.00%
8. 28 2.43 00:06:49 3.57%
9. 25 1.28 00:01:52 4.00%
10. 24 1.25 00:00:29 4.17%
11. 21 4.67 00:08:07 42.86%
12. 20 2.35 00:04:15 40.00%
13. 18 4.50 00:12:11 0.00%
14. 15 1.07 00:01:39 6.67%
15. 15 2.13 00:02:14 40.00%
16. 14 1.14 00:00:28 85.71%
17. 14 2.14 00:08:41 14.29%
18. 13 2.38 00:06:49 46.15%
19. 12 2.42 00:12:47 0.00%
20. 12 2.67 00:03:04 83.33%