Cerrada a Canteira do Alcalde

Con máis demora ca que nós houbese gustado ó fin a Xunta de Galiza, a través da Consellería de Innovación e Industria e a Consellería de Medio Ambiente puxeron freo a explotación indiscriminada e sen autorización do Monte da Farria. Paralizada esta desfeita agora achégase o momento de pedir responsabilidades políticas as autoridades locais e, por suposto, responsabilidades tanto penais como civís as dúas empresas -a saber: Farriense de Granitos e EXELCO– que levaron a término semellante estrago nun lugar especialmente protexido pola súa paisaxe e polo seu monte.

¿A todo isto que di o Sr. Gavilanes Losada? Que non sabe nada. El non ten coñecemento de que “a súa empresa” esté a explotalo Monte da Farria, unha empresa que ten o seu domicilio social no Polígono Industrial “A Cotorra” -isto do ‘poligono’ é outro tema a tratar profundamente-, en Xunqueira de Ambía, a escasos metros do consistorio, e a que non se lle coñece outra actividade en ningún outro monte. Alí, nese polígono, tamén ten Farriense de Granitos o seu aserradeiro -xa nos dirá próximamente o Sr. Alcalde si coñece ou non a actividade desta industria e con que licencias municipais conta-.

Podes ver a noticia en:

Ir a Galega

Escenario

Escenario:

podemos definir un escenario como unha descrición das circunstancias, condicións ou acontecementos que puidesen representar a situación do entorno nun momento futuro do tempo.

Polo tanto, un escenario non é unha previsión do futuro senón unha análise cualitativa de como pode ser dito futuro. En definitiva, trátase de crear unha ou varias historias coherentes e plausibles acerca do entorno futuro e da súa posible evolución.