Regulación

regulación:

Acción pola cal o poder político incide directamente na sociedade (por medio da elaboración de leis ou da implementación de políticas públicas) co obxectivo de acotar o conflicto que lle é inherente e manter a coesión social.