Divisoria

divisoria:

conflicto político de carácter histórico (ou de larga duración) que ten unha orixe nas divisións existentes na sociedade. Este conflicto pode ser, por exemplo, entre as diferentes formas de entender a nacionalidade (galega ou española), o estado (laico ou relixioso) ou o factor de producción preeminente (o capital ou o traballo). En inglés faise uso do termo cleavage para referirse a divisoria.

Polity

polity

Parte da actividade política relativa o marco institucional, é dicir, á organización político-administrativa das distintas unidades do estado (os concellos, as entidades sub e supra estatales e o estado mesmo). Mentras que politics refírese á vertente dinámica da política, polity refírese a vertente estructural.

Sistema político

sistema político:

Concepto que pretende describir de forma xenérica e sintética o funcionamento da política, observándoa como un círculo cerrado no que os actores sociais xeran demandas e apoios -ou críticas- (imputs) as institucións políticas e estas reaccionan ofrecendo decisións e políticas públicas.