Leis Jim Crow

Leis Jim Crow:

Fan alusión a unha canción de 1928 titulada Jump, Jim Crow (Salta, Jim crow) que tiña como protagonista a un mozo de cadras negro. Poucos anos despois, Jim Crow utilizaríase como mote para referirse a calquera xeito de segregación racial: “escola Jim Crow”, “tranvía Jim Crow”, leis Jim Crow”, etc.