Comercio internacional

Comercio internacional:

Interconexión mundial dos mercados que vincula a oferentes e demandantes de bens e servizos de todo o globo. É un factor de primeira orde na transferencia de tecnoloxía, ademais de expor as economías nacionais á competencia global e influír na transformación económica e social dos estados.

Estado de benestar

estado de benestar:

Estrutura de políticas publicas nacionais, rexionais e/ou locais que ten por obxecto asegurar ós cidadáns dun estado o acceso a un conxunto determinado de bens e de servizos independentemente do seu nivel de renda.

teledemocracia

Teledemocracia:

posibilidade de que os cidadáns participen dende a súa casa ou dende o seu lugar de traballo e poidan formar parte dun proceso de decisión pública mediante a utilización de medios electrónicos, sen ter que desprazarse a outros lugares explicitamente habilitados polas institucións, como poden ser os colexios electorais.

Multicausalidade

Multicausalidade:

férmino que fai referencia ó feito de que calquera fenómeno, tamén os sociais, son froito da interrelación dunha gran cantidade de condicións ou causas. Cando damos unha explicación dun fenómeno xeralmente só facemos referencia a algunha destas causas, no mellor dos casos, as máis importantes.

Organización

Organización:

conxunto de individuos que, nun sentido, presenta unha unidade de acción ou decisión, Pese que no seu interior convivan unha multiplicidade de intereses non sempre coincidentes e o conflito entre eles sexa frecuente, a organización actúa ante a sociedade como si tivera un interés único e propio que a define.:

Institución

Institución:

Conxunto de regras ou rutinas que serven de guía ós individuos para actuar ou interactuar entre eles, que proporcionan estabilidade e significado ó comportamento social. Sen embargo, moitas veces tamén se utiliza este término para facer referencia a un tipo de organizacións que, ou ben xeran normas, ou ben ten unha larga tradición.

Representante

Representante: 

Político que non está sometido a un mandato imperativo e que, por tanto, elabora as políticas a partir da interpretación que fai das preferencias dos cidadáns e das súas propias conviccións. Oponse ó concepto de delegado.