Organización

Organización:

conxunto de individuos que, nun sentido, presenta unha unidade de acción ou decisión, Pese que no seu interior convivan unha multiplicidade de intereses non sempre coincidentes e o conflito entre eles sexa frecuente, a organización actúa ante a sociedade como si tivera un interés único e propio que a define.: