Multicausalidade

Multicausalidade:

férmino que fai referencia ó feito de que calquera fenómeno, tamén os sociais, son froito da interrelación dunha gran cantidade de condicións ou causas. Cando damos unha explicación dun fenómeno xeralmente só facemos referencia a algunha destas causas, no mellor dos casos, as máis importantes.