Comercio internacional

Comercio internacional:

Interconexión mundial dos mercados que vincula a oferentes e demandantes de bens e servizos de todo o globo. É un factor de primeira orde na transferencia de tecnoloxía, ademais de expor as economías nacionais á competencia global e influír na transformación económica e social dos estados.