Tecnocracia

tecnocracia:

Término co cal se denomina a unha clase de dirixentes políticos que se caracterizan (ou mellor: autocaracterízanse) para defender posición que ten (supostamente) unha natureza estrictamente técnica e funcional, e non política ou normativa.