Influencia

influencia:

capacidade de algúns individuos ou actores políticos colectivos de incidir nas decisións que debe tomar alguén (ou unha institución) por razón da súa proximidade este último ou da consideración que lle ten.

Divisoria

divisoria:

conflicto político de carácter histórico (ou de larga duración) que ten unha orixe nas divisións existentes na sociedade. Este conflicto pode ser, por exemplo, entre as diferentes formas de entender a nacionalidade (galega ou española), o estado (laico ou relixioso) ou o factor de producción preeminente (o capital ou o traballo). En inglés faise uso do termo cleavage para referirse a divisoria.

Polity

polity

Parte da actividade política relativa o marco institucional, é dicir, á organización político-administrativa das distintas unidades do estado (os concellos, as entidades sub e supra estatales e o estado mesmo). Mentras que politics refírese á vertente dinámica da política, polity refírese a vertente estructural.