Tecnocracia

tecnocracia:

Término co cal se denomina a unha clase de dirixentes políticos que se caracterizan (ou mellor: autocaracterízanse) para defender posición que ten (supostamente) unha natureza estrictamente técnica e funcional, e non política ou normativa.

OLOMEGHO ZAPLANA DEBERÍA IRSE

Este señor (é un decir) leva camiño de converterse no bufón do reino. Leo hoxe nunha entrevista publicada en 20 minutos “O Goberno impide a nosa labor, parécese o franquismo”. O entrevistador sinala que o portavoz parlamentario do PP “ten unha man lesionada”, eu diría que ten o cerebro.

Actualmente, a diferencia da etapa franquista, os xulgados son un órgano independiente (ainda que tamén  tenden a politizarse, sobre todo cando ten a maioría a dereita), ten a libertade de soltar todas as barbaridades que se lle ven a mente, tanto ó seu partido como ós medios de comunicación amigos (a gran maioría dos mass media), e són publicadas nos medios públicos, ten a libertade de salir á rúa e exercer o dereito de manifestación sen ser represaliados por elo, nin tachados de pancartistas, rebeldes ou traidores á patria…

Outras lindezas da entrevista:

¿En qué poden apreciar os españois que o PSOE rompeu España?

Ainda non se nota, pero notarase

Levan co mesmo conto dous anos e medio. ¿Ata cando? Ata que os españois os poñan a todos na rúa: será pronto

É o portavoz da oposición e o ministro do Gobierno que investigou os atentados.

Entre o 11 e o 14 de marzo só hai tres días.

Si, aqueles días en que tiñan tan clara a verdade, pese ás detencións de musulmáns

Siguiron dous meses.

Despois estábamos en funcións.

¿O Gobierno non investigou cando estaba en funcións?

Faino a Policía e a Garda Civil.

XA, XA, … Enton os que investigaban era a Polícia e a Garda Civil. Agora exixen que o faga o Parlamento. Pero si xa o fiixeron! DURANTE UN ANO !!! E o Parlamento debe investigar as responsabilidades políticas, as criminais correspondell á xustiza… E os responsables políticos durante o atentado do 11 M eran os dirixentes do PP.

Dixo sobre os peritos do ácido bórico que manipularan informes e faltaran á verdade.

Díxenno e manteño. Hai un informe firmado polos tres peritos o que se lle mutilou unha parte e que foi suscrito por unha persoa que non é o autor. Hai unha xuiza que vai valorar estes feitos. Garzón non é competente e fixo, con todos os meus respetos, unha cousa moi rara. A Audiencia viu indicios de delito, remitiuno o xulgado e o xulgado ten que valoralo. ¿Por qué tantos nervios? ¿Por qué non esperar?

Deixar traballar á xustiza? ¿E porque non deixan vostedes traballar á xustiza no caso do 11M? Acaso molestalles que non haxa ningunha proba – e por iso as inventan- da relación entre ETA e o 11M?

Desexo que cheguen as vindeiras eleccións axiña, para perderlos de vista, porque sei que vostede nunca se irá polo seu propio pé… terán que botalos os seus.