Socialización política

socialización política:

proceso mediante o cal un sistema político transmite determinadas pautas culturais ós seus cidadáns coa intención de acadar estabilidade e a perpetuación do propio sistema. Para poder facelo, recorrese a axentes socializadores, como son a escola, os medios de comunicación ou os partidos políticos. Aparte da transmisión dunha cultura política, a socialización, dende a perspectiva do individuo, implica a formación ou o cambio de actitudes e valores políticos (a súa responsabilidade política) ó largo da vida.