Pacto de Westfalia

Pacto de Westfalia:

Tratado internacional firmado en 1648 entre varias potencias europeas que consagra os principios de soberanía territorial, non inxerencia nos asuntos internos e igualdade entre os estados, e que foi un dos piares do ordenamento xurídico internacional ata os nosos días.