Muddling through

Muddling through (“Saír do Paso”):

Modelo de elaboración de políticas públicas ideado por Charles Lindblom, que recolle o feito de que o contido dunha determinada política é o resultado de negociacións e compromisos parciais articulados permanentemente entre diferentes actores. Iso comporta ter que saír do paso constantemente.