Google Custom Search Engine


Google está lanzando unha nova ferramenta, Google Custom Search Engine, que dará ó usuário a posibilidade de construir a sua propia máquina de búsqueda en Google. Os sites de noticias e Blogs serán capaces de customizar a máquina de búsqueda cos seus provedores de novas coa posibilidade de compartir os rendementos dunha forma similar a Adsense.

Os usuários de Google Custom Search Engine poderán seleccionar os sites que serán incluídos nas suas pesquisas, definir prioridades de búsqueda e o esencial: customización da páxina de resultados, de xeito que sexa o máis parecida á páxina do usuario.

Para a blogosfera, usar Google Co-op pode ser a mellor opción para construir a sua propia ferramenta de búsqueda, xa que Google Co-op pode ser deseñadp de xeito que un único sitio sexa incluido no resultado da búsqueda. Esta utilidade, xunto con Adsense, puede dar moito rendimento o usuario.

BLOG AND ROLL