FAVICON.ICO

Favicon.ico é unha imaxe pequena que aparece ó lado da dirección URL nalgúns navegadores (nestes intres, é posible que non vexas o meu favicon si estas utilizando Internet explorer). Normalmente tratase dunha imaxe con extensión .ico. O problema xurde si tes un blog de Blogger, que non permite subir imaxes con esa extensión. O que se pode facer nestes casos é subir a imaxe coa extensión .png. É necesario que sexa unha imáxe cadrada e que teña un tamaño de 16X16 bits.

Unha vez subida a blogger copiamos a dirección URL (en blogger a segunda, a min coa primeira non me funcionaba) e colocámola no noso plantel, entre <> e <> co siguiente código:

< rel="shortcut icon" href="http://www.tudominio.com/favicon.ico">

Para máis información podedes visitar favicon.net

BLOG AND ROLL