.Mid-term elections

Mid-term elections:

Literalmente significa eleccións a metade do mandato. Reciben este nome por celebrarse xustamente unha vez transcurriu a metade do mandato presidencial, isto é, dous anos.

Nelas procédese a renovar a composición do Congreso de EEUU -integrado pola Cámara de Representantes e o Senado-, e os órganos de representación parlamentaria dos diferentes estados da Unión, así como escoller os gobernadores dalgúns destes estados.