Robber-barons

Robber-barons:

Literalmente significa baróns ladróns. Foi aplicado orixinariamente ós baróns xermánicos que durante a Idade Media se adicaron, ilegalmente, a reclamar exorbitantes tributos dos barcos que cruzaban o Rin; este termo empregase tamén peiorativamente nos USA para designar a aqueles homes de negocios e banqueiros que, durante o século XIX, dominaron os seus respectivos sectores e acumularon grandes fortunas persoais, recorrendo para acadar tal fin, de xeito característico, a prácticas presuntamente ilegais.