Desregulación

Desregulación:

Eliminación de monopolios públicos -e, en xeral, redución do dirixismo do estado- na asignación de certos recursos que se acompaña da promoción de mecanismos propios do mercado. Dado que hai que deseñar unha complexa normativa para facer efectiva a competencia e garantir a provisión de servizos básicos , trátase máis ben dun proceso de re-regulación.