Democracia

Concepción moderna de democracia:

réxime político no que hai separación de poderes, garantízanse os dereitos e liberdades individuais e colectivas e no que periódicamente se celebran eleccións con sufraxio igual, libre, directo e segredo.

concepción antiga de democracia:

segundo Aristótoles nesta forma de goberno o poder está en más de todos os membros dunha sociedade determinada. O mesmo filósofo expresaba que era unha forma de goberno que podía dexenerar fácilmente a causa da facilidade con que todo o pobo incurría en prácticas populistas.