Estado socialista

estado socialista:

Tipo de estado que aparece a luz da Revolución Rusa e a creación dun estado soviético, e que posteriormente se extende á Europa do este, a China e a algún outro país do Terceiro Mundo. Caracterízase pola concentración do poder políticonun executivo de carácter partidario que ten como obxectivo transformar económicamente o país para crear unha “sociedade igualitaria” e por esta razón son abolidos os dereitos e as liberdades individuais e prohíbese calquer tipo de oposición.