#mOendo do Revés | Aborrecido do vello conto nacionalista