Non subas ó coche do cacique!

Non hai ben mais prezado que vivir en liberdade, nun PAÍS libre onde o voto sexa verdadeiramente libre, secreto e voluntario. Para acadar esa liberdade non podemos permitir a interferencia de quen vai buscar os  votantes ata a súa casa, meténdolle o voto na man e acompañando ata a urna.

O 27 de MAIO NON SUBAS Ó COCHE DO CACIQUE

SI VAS A VOTAR VOTA LIBRE.

Ningún pobo é verdadeiramente libre mentres a liberdade non estea arraigada nas súas costumes e identificada con elas.