#mOendo do Revés | Carta dunha traballadora de Adolfo Dominguez (ex-quintanista)