#mOendo do Revés | A aplicación do Modelo de Xestión de Calidade Total e o desenvolvemento económico e social do rural